متهم میلیاردی یارانه بگیر !!!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 آبان 1398

در دادگاه علی دیواندری مشخص شد اسماعیل احدی یکی از متهمان این پرونده میلیاردی یارانه دریافت می‌کرد.

دیدگاه کاربران