پروانه عقیق شجر به دست هنرمند خراسانی

تون شاپ
منتشر شده در 14 آبان 1398

این پروانه زیبا که می بینید، با سنگ عقیق شجر هفت رنگ خراسان تراشیده شده .ببینید چقدر فوق العاده است.

برای دیدن نمونه های بیشتر به سایت من به آدرس www.toonshop.ir مراجعه کنید.

دیدگاه کاربران
<