ساندویچ شنیسل مرغ با سس مخصوص - نواب ابراهیمی

سرآشپز
منتشر شده در 14 فروردین 1400

آشپزی: ساندویچ شنیسل مرغ با سس مخصوص

دیدگاه کاربران