روزانه 2500 کامیون کالاهای اساسی را از بندر امام حمل می کنند

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 13 شهریور 1400

روزانه 2500 کامیون کالاهای اساسی را از بندر امام حمل می کنند

دیدگاه کاربران