فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی مقابل حریف کرواسی

ورزش تماشایی
منتشر شده در 11 مرداد 1400

حرکت فوق العاده و کامبک گرایی مقابل رقیب کروات


فن جالب و تماشایی محمدعلی گرایی در ثانیه پایانی مبارزه با حریف کروات خود که حریف خود از بالا به پل زد.

دیدگاه کاربران