اقدام تروریستی در یکی از ساختمان های انرژی اتمی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 02 تیر 1400

شبکه خبری پرس‌تی‌وی از خنثی سازی عملیاتی خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد.


این شبکه خبری در ادامه اعلام کرد که این اقدام خصمانه در حالی خنثی شد که هیچگونه تلفات جانی و مالی در برنداشته است.


نورنیوز هم اعلام کرد که بامداد چهارشنبه دوم تیرماه اقدام خرابکارانه بر علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در اطراف کرج با شکست روبرو شد و هیچگونه خسارت مالی و جانی نیز بدنبال نداشت.


با توجه به تمهدیدات پیش بینی شده در خصوص حفاظت از اماکن متعلق به سازمان انرژی اتمی اقدام بامداد امروز پیش از آن که صدمه‌ای به ساختمان وارد کند خنثی شد و خرابکاران در پیگیری برنامه خود با شکست روبرو شدند.


هشیاری نهادها و سازمان‌های حفاظتی و امنیتی در زمینه شناسایی کشف و مقابله با اقدامات خرابکارانه برای ضربه زدن به فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز ایران نتوانسته خللی در تداوم برنامه‌های ایران در حوزه هسته‌ای ایجاد کند.

دیدگاه کاربران