زندان مجازی

سواد رسانه ای
منتشر شده در 28 مهر 1400

زندان مجازی


حضور افراطی افراد در فضای مجازی و تبدیل این فضا به اولویت اول زندگی باعث شده تا خانواده‌ها از هم دور شوند و اعضای خانواده به‌واسطه حضور مستمر در فضای مجازی کمتر درباره موضوعات مختلف کاری و خانوادگی باهم به گفت‌وگوی رو در رو ‌بپردازند. بهتر است در اوقاتی که در خانه هستیم با افراد خانواده به گفت‌وگو بنشینیم. با این کار از زندان فضای مجازی آزاد می‌شویم.


#فضای_مجازی


#سواد_رسانه_ای 


#شبکه_های_اجتماعی

دیدگاه کاربران