شادی نوجوان خوزستانی از رسیدن آب به گاومیش‌ها

خبر از ما
منتشر شده در 30 تیر 1400

پرورش گاومیش یکی از منابع درآمدی مردم در روستاهای هورالعظیم است.

دیدگاه کاربران