فرصتی برای همه

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 29 تیر 1400

فرصتی مناسب برای اینکه همه بتوانند قربانی کنند.

دیدگاه کاربران