تشکر خوشنویس برتر افغانستان از پزشکان ایرانی جبهه کرونا

دیدنی ها
منتشر شده در 12 اسفند 1398

تشکر استاد میرزایی خوشنویس برتر کشور افغانستان از پزشکان و پرستاران ایرانی بخاطر زحمات شبانه‌روزی و تلاش شان برای شکست کرونا

دیدگاه کاربران