اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 07 فروردین 1399

با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تعطیلی پاساژ ها مراکز تجاری و محدودیت تردد و سفر حالا چهره شهرها در سراسر کشور خلوت تر از گذشته است

دیدگاه کاربران