میتونی فقط نیم ساعت خودت رو بذاری جای یک پرستار؟

بهترین ها
منتشر شده در 21 اردیبهشت 1399

میتونی فقط نیم ساعت خودت رو بذاری جای یک پرستار؟


با این شرایط کرونایی پرستار ها چه میکشند

دیدگاه کاربران