فقیر ترین رییس جمهور دنیا

مهرگان
منتشر شده در 13 اردیبهشت 1396

خوزه آلبرتو مویکا فقیر ترین رییس جمهور دنیاست اما به گفته خود او ثروتمند ترین مرد دنیاست.

دیدگاه کاربران