پخش خودکار بعدی

توصیه بی نظیر شرکت Ikea به کارکنانش

ترنج ترنج
330

آیا روش برخورد شرکت سوئدی با کارکناش با شیوه تفکر برخی کارفرمایان در ایران قابل مقایسه است؟

تاریخ انتشار 12 / 11 / 1398
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
فارسی -

https://sayboon.com/

فارسی -

https://sayboon.com/