سلطان دابسمش این بار آهنگ چاوشی را سوژه کرد

ترنج
منتشر شده در 11 دی 1398

این داستان: مثلث عشقی دو ضلع دارد ناشناسی نشسته بر شاخسار غرق در تفکر هستی!!


پ.ن: آن کس که نداند که نداند که نداند حقشه

دیدگاه کاربران