ماجرای یک زمین خواری ...

میرادو
منتشر شده در 26 بهمن 1398

برخورد با متخلفان در پرونده زمین خواری 40 هزار میلیارد تومانی در لواسانات با دستور رییس قوه قضاییه.

دیدگاه کاربران
<