فرهنگ آپارتمان نشینی

رنگین کمان
منتشر شده در 29 مهر 1397

ببین تو آسانسور چه خبر تو یک کلیپ کوتاه میشه دید که فرهنگ آپارتمان نشینی چه جوری باید باشه.

دیدگاه کاربران