فیلم کامل نحوه عمل لیزیک چشم

tebkaran
منتشر شده در 21 آبان 1397

کلیپی ببینید از هنگامی که پزشکان بر روی یک چشم در حال انجام عمل لیزیک هستند و این عمل از فاصله ی نزدیک توسط دوربین ضبط شده است

دیدگاه کاربران