5 ویدیوی ترسناک از حوادثی که در جنگل ضبط شدند! (مستند کوتاه ترسناک) توضیحات+کپشن

پرونده های مرموز
منتشر شده در 29 شهریور 1399

5_اورگان:صدای شیون های ترسناکی از جنگلمردم را ترساندهاما صدا با شلیک گلوله قطع میشود.


4_روسیه:پرتاب شدن درختی بزرگ بسمت کامیونی در حال عبور از جاده جنگلی!


3_نیویورک:مردی در جنگلچادرهای مسافرتی بهم ریخته و ده ها اعلامیه از جوانانی میابد که گمشده اند.پلیس میگوید اینها برای مراسم شب هالووین بودههرچند اعلامیه ها واقعیند!


2_کانادا:حضور موجودی ناشناس در کلبه جنگلی محل اتراق چند جوان!


1_ کارولینا:مردی مست تفنگ در دستجلوی3موتورسوار را در جنگل گرفتهمیپرسد آنها یک سوباروی نقره ای دزدی دیده اند یا نه!


لذت واقعی ترس با پرونده های مرموز

دیدگاه کاربران