ماجرای آخرین تماس حاج قاسم با همرزم قدیمی اش

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 13 دی 1399

مهدی صدفی از همرزمان شهید سلیمانی در خصوص چرایی لغو جلسه های کرمان حاج قاسم در سال 98 به نکته ای اشاره کرده که تاکنون بیان نشده است.

دیدگاه کاربران