وقتی حراج کیف و کفش از کرونا مهم‌تر می‌شود!

ترند
منتشر شده در 24 آبان 1399

بی ‌فکری مردم و مسولان در کنار هم فاجعه آفرین است!


اینجا پاساژ لیدوما در شهرک غرب تهران یکی از لوکس‌ترین خیابان‌های پایتخت است که روز گذشته در شرایطی که 462 تن از هموطنان جان باخته بودند شاهد چنین تصاویر تاسف‌برانگیزی بود.

دیدگاه کاربران

* در زمانهایی که زندگی سخت و پر از استرس است بهترین کار مشغول کردن سر خودمان به کاری خاص می باشد و می توانیم تمام عصبانیت و انرژی خود را به کار گیریم و به چیزی مثبت تبدیلش کنیم . www.118file.com / 02128423118 , 09130919446 - 8