سه هزار میلیارد تومان پروژه توسعه ای در شهر فرودگاهی امام خمینی اجرا خواهد شد

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 01 آذر 1401
دیدگاه کاربران
<