حکایت افرادی که موفق به فرار از سازمان مجاهدین می‌شوند و تازه می‌فهمند خانواده‌شان فوت کرده‌اند...

اخبار تماشایی
منتشر شده در 05 آذر 1401

مدیرعامل انجمن نجات:


بعضی‌ها حتی نمی‌توانند خانواده‌هایشان را پیدا کنند و ما تلاش می‌کنیم آنها را کمک کنیم


رجوی می‌گوید اعضای جدا شده لایق مرگ هستند و هزینه‌های هنگفتی برای تحت فشار قرار دادن آنها می‌کند

دیدگاه کاربران
<