مشارکت تمامی خودروسازان در اجرای قانون جوانی جمعیت

اخبار تماشایی
منتشر شده در 05 تیر 1401

وزیر صنعت معدن و تجارت از مشارکت و پیوستن همه خودروسازان کشور به اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد.

دیدگاه کاربران