اجرای خواننده بوشهری در برنامه عصر جدید با رای عجیب رویا نونهالی

عصر جدید
منتشر شده در 31 خرداد 1399

اجرای عرفان رسولی از بوشهر در برنامه استعدادیابی عصر جدید فصل دوم

دیدگاه کاربران