آشپزی روستایی ایرانی به سبک چادرنشین ها : بادمجون شکم پر با پلوی زعفرانی

سرآشپز
منتشر شده در 27 آبان 1402

آشپزی در طبیعت زندگی روستایی جدید ::


بادمجون شکم پر با پلوی زعفرانی

دیدگاه کاربران