فیلم کوتاه نذر - تنگنا

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 خرداد 1403

عهد بستم با امامی که

بهتر از من می داند چه می خواهم

می شنود قبل از آنکه چیزی بگویم

نذر کردم به نیت نام او

و این یعنی به برکت حضورش گرهی در کارم نمی ماند.

دیدگاه کاربران