توزیع 2000 بسته غذایی در میان آسیب دیدگان زلزله خوی توسط خادمیاران رضوی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 28 اسفند 1401
دیدگاه کاربران
<