رئیسی: حاج‌قاسم نقشه آمریکایی‌ها برای تشکیل یک اسرائیل دیگر در منطقه را نقش بر آب کرد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 دی 1402
دیدگاه کاربران