کاشت مو به روش انحصاری sutدر کلینیک تخصصی رنسانس

Renaissance clinic کلینیک کاشت مو رنسانس
منتشر شده در 13 مرداد 1398

کاشت مو به روش sut تنها در یک جلسه اتمام می پذیرد و نیازی به تکرار جلسات نخواهد بود که این مسئله سبب خوشنودی مراجعین می گردد .


به طور کلی عمل کاشت مو بدون عوارض و کاملا تضمینی و قطعی بوده و روشی معتبر در سر تا سر جهان می باشد.

دیدگاه کاربران