تمرین 8 مقدماتی سالیدورک

آموزش نرم افزارهای طراحی و مهندسی
منتشر شده در 27 خرداد 1398

ویدئو کامل در لینک http://opizo.com/pifnPf .

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار سالیدورک و سایر نرم افزارهای مهندسی در وبسایت Cad4u.ir .

دیدگاه کاربران