اقدامات بعد از تزریق بوتاکس

کلینیک زیبایی دکتر نجف بیگی
منتشر شده در 31 تیر 1398

کبودی در نقاط مورد تزریق./ استفائه از کمپرس سرد./ به هیچ عنوان ماساز داده نشود./ خوابیدن به صورت طاق باز و سر صاف./ تاثیر بوتاکس از 3 روز بعد از تزریق شروع می شود و تا 2 هفته تثبیت می شود./

دیدگاه کاربران