پخش خودکار بعدی

گفتگو با داریوش مهرجویی

FilmMilm FilmMilm
88

با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خونiscdp.tums.ac.ir(واقع دربیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم ehdapelaket.persianblog.ir www.facebook.com/plateletdonation سایت و صفحه اطلاعرسانی کودکان نیازمندپلاکت خون.داوطلبان ثبتنام درهرجای جهان میتوانندبامراجعه لینک زیرمرکز مربوط بکشورشان:https://www.bmdw.org/information/addresses

تاریخ انتشار 20 / 09 / 1396
دسته‌بندی فیلم
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.