daf drum solo (rhythmic rolls) by roozbeh zarei تکنوازی دف ریتم در ریز توسط روزبه زرعی

تک شو
منتشر شده در 05 آذر 1396

در این تکنوازی ریز دف همراه با آکسان هایی که با هردو دست اجرا میشود، فرم گرفته است و فضای ریتمیک متنوعی را ایجاد کرده است.امید که الهام بخش باشد.

دیدگاه کاربران