در پرورش طیور کدام شاخه بهتر است؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که بین پرورش تخم نطفه دار و تخم خوراکی و طیور گوشتی کدام سود دهی بیشتری دارد و یا کدام یک راحت تر انجام می شود در این ویدئو به بررسی این موضوع پرداخته شده و شما با مشاهده این ویدئو می توانید جواب به این سوال را پیدا کنید


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/434-toyor.html

دیدگاه کاربران