محاسبه سریع و آسان ریشه دوم و ...

آکادمی پرورش هوش های چند گانه آریا

محاسبه سریع و آسان ریشه دوم و سوم توسط دانش پژوه آریایی معصومه صادقی پور با استفاده از تکنیکهای ریاضیات آسان -- سیستم آموزشی ریاضیات آسان یک روش ساده و سریع برای محاسبات ریاضی است که موجب آشتی دانش آموزان با علم ریاضی می شود. روشهای آموزشی به کار رفته در این سیستم با هدف پرورش هوش منطقی-ریاضی برای گروه های سنی بالای 10 سال طراحی شده است.


برای آشنایی بیشتر به سایت umins.ir مراجعه نمایید.

دیدگاه کاربران