خشک کن انجمادی

خشک کن
منتشر شده در 05 شهریور 1398

https://coheater.com/freez-dryer

دستگاه خشک کن انجمادی برای مصارف صنعتی و خانگی و داروسازی

مهندس اشراقی 09198201278

دیدگاه کاربران