کشف عمیق ترین گودال آبی جهان در دریای چین جنوبی

nami
منتشر شده در 23 مرداد 1395

کشف عمیق ترین گودال آبی جهان در دریای چین جنوبی

دیدگاه کاربران