پیچ کردن سنگ نما,نصب سنگهای افتاده از نما

ارتفاع کاران راپلکو
منتشر شده در 28 بهمن 1397

# پیچ کردن سنگ ساختمان ,نصب سنگهای افتاده از نمای ساختمان


اجرای پیچ رولپلاک نما و پیچ کردن سنگ ساختمان و نصب سنگهای افتاده از نمای ساختمان با طناب راپل و بدون داربست با پیچ 5 سانتی متری گالوانیزه


تمامی خدمات تعمیر سنگهای نما و پیچومهره سنگهای افتاده و سقوط کرده از نما


http://rapelco.com


09109921634

دیدگاه کاربران