غذاهای مخصوص تعویض مفصل

دکتر مهرداد منصوری-متخصص ارتوپدی-جراح لگن و مفصل ران

پنج دسته از مواد غذایی هستند که با مصرف آنها میتوان به بهبود زخم جراحی های بزرگ و بخصوص جراحی های تعویض مفصل کمک کرد و احتمال بروز عفونت در آنها را کاهش داد. اینها چه موادی هستند و در چه غذاهایی وجود دارند.

دیدگاه کاربران