آتش سوزی در انبار نفت در تگزاس آمریکا

خبر از ما
منتشر شده در 17 آذر 1399

صبح امروز _  آتش سوزی در انبار نفت در تگزاس آمریکا

دیدگاه کاربران