چگونه از بخار کردن عینک دراثر استفاده از ماسک جلوگیری کنیم؟

بهترین ها
منتشر شده در 02 آذر 1399

بخار کردن عینک بعد از ماسک زدن شاید امروزه دغدغه خیلی از افراد باشد. در این مقاله به معرفی روش هایی جهت جلوگیری از بخار کردن عینک بعد از ماسک زدن خواهیم پرداخت.


برخی از شرایط همانند بیماری آلودگی هوا و شرایط کنونی که همه افراد باید به منظور جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا ماسک بزنند می تواند برای افراد عینکی دردسر ساز باشد زیرا افراد عینکی به هنگام استفاده از ماسک با مشکل بخار کردن شیشه های عینک خود مواجه می شوند که می تواند آزاردهنده باشد و ازآنجاکه حدود 25 تا 50 درصد افراد جامعه را افراد عینکی تشکیل می دهند بنابراین افراد زیادی هستند که با این مشکل دست وپنجه نرم می کنند و همواره به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مشکل هستند. در ادامه به علت ایجاد این مشکل و معرفی راهکارهایی جهت جلوگیری از بخار کردن عینک بعد از ماسک زدن خواهیم پرداخت.

دیدگاه کاربران