نخستین مصاحبه همسر شهید فخری زاده

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 آذر 1399

همسر شهید فخری زاده: به رهبرم که عزیزترین کس برای من و آن شهید هستند تسلیت میگویم و از ایشان تشکر می کنم.

دیدگاه کاربران