معادل اصطلاحات فارسی در زبان انگلیسی قسمت 6

یونی شاپ
منتشر شده در 26 دی 1398

Unishop.sellfile.ir


هرچی شنیدی بنویس شهامت نوشتن و حرف زدن داشته باش حتی اگه مطمئنی غلطه

دیدگاه کاربران