بزیک: بازیکنان آکادمی کیا در حد ملی هستند

اسپرت
منتشر شده در 26 دی 1398

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با "ادموند بزیک" از خاطرات و حسرت های او در پرسپولیس و تیم ملی ایران

دیدگاه کاربران