آهنگ دختر از مهدی یغمایی

ترنج
منتشر شده در 26 بهمن 1398

از تو بله میخواهم و این کل جواب است


با سر بده حتی تو جوابم که حساب است


عشقت به دلم ثانیه ای بند دلم باش


دردت به سرم بی نفست خانه خراب است


با من قدمی تا لب ساحل شده بردار


دست از سر این عاشق باطل شده بردار


یک لحظه بمان بعد برو شب شده برگرد


دیوانه کن این شب زده را دختر دربار


من چای بریزم تو فقط امر بفرما


این عشق بجوشد بشود زلزله درما


تو باز بخندی و لپت چال بیوفتد


من کیف کنم گرم شوم در دل سرما


من کیف کنم گرم شوم در دل سرما

دیدگاه کاربران