داداچ داری اشتباه میزنی به روایت تصویر !!!

ترنج
منتشر شده در 23 دی 1398

یک دوربین مخفی فوق العاده خنده دار از یک ورزشکار که در باشگاه حرکات ورزشی را اشتباهی تمرین می کند عکس العمل ورزشکاران دیدنی است.

دیدگاه کاربران