طرح جدید دولت (گرانی بنزین) باعث بیکاری صیادان شد !!؟

اخبار تماشایی
منتشر شده در 11 آذر 1398

طرح جدید دولت (گرانی بنزین) باعث بیکاری صیادان شد !!؟

دیدگاه کاربران