ورود هرویه میلیچ به همراه مهدی عبدیان به باشگاه استقلال برای تمدید قرار داد

تماشا اسپرت
منتشر شده در 19 فروردین 1400

دقایقی پیش هرویه میلیچ به همراه مهدی عبدیان جهت تمدید وارد محل باشگاه استقلال شد

دیدگاه کاربران