آموزش دوخت ماسک سه بعدی با پاکت فیلتر

صبا
منتشر شده در 23 شهریور 1400

حتما پس از مصرف 4 الی 6 ساعت از ماسک و به محض مرطوب شدن آن را با کمک کش دو طرف گوش از روی صورت برداشته فیلتر را دور انداخته و ماسک را شستشو دهید و پس از خشک شدن اتو کنید و دوباره استفاده نمایید.


طبق نظر سازمان بهداشت جهانی و سایت who اگر جز یکی از دسته های زیر هستید نباید از ماسک پارچه ای استفاده کنید و باید از ماسک پزشکی یا جراحی سه لایه استفاده کنید:


1- بالای 60 سال سن دارید یا جز افراد با ریسک بالای بیماری هستید.


2- افراد بیمار 


3- کادر پزشکی و در محیط بیمارستانی و افرادی که مسئول پرستاری از افراد بیمار هستند.


و اینکه صرفا زدن ماسک از ابتدا به بیماری جلوگیری نمی کند. بلکه رعایت فاصله ایمن و شستن مرتب دستها را نبایستی فراموش کنیم.


امیدوارم با زدن ماسک به هر چه زودتر ریشه کن شدن این بیماری کمک کنیم و بتوانیم هر چه زودتر به روزهایی برسیم که بدون ماسک و بدون دغدغه عزیزان و دوستانمان را در آغوش بگیریم و به روی هم لبخند بزنیم.

دیدگاه کاربران